Память преподобного Антипы Валаамского

10 / 23 января

Тропарь

глас 4

От ю́ности благода́тию Бо́жиею наставля́емь,/ ча́до бы́л еси́ послуша́ния,/ в тишине́ афо́нския пусты́ни/ и в мяте́же градо́в Молда́вии и Росси́и,/ вы́ну предстоя́й у́мно Го́сподеви, ди́вне,/ после́днее приста́нище Валаа́мскую оби́тель обре́т,/ сию́ украси́л еси́ по́двигами твои́ми,/ о́тче на́ш Анти́по препро́стый и прему́дрый,/ б'уди ме́сту сему́ покрови́тель/ и моли́ Христа́ Бо́га на́шего// да́ти на́м единомы́слие и любо́вь нетле́нную.


Кондак

глас 5
Возсия́вый я́ко светоза́рное свети́ло/ от Афо́нския горы́ да́же до о́строва Валаа́ма,/ стра́нник бы́л еси́ на земли́, о́тче,/ люби́тель безмо́лвия/ и учени́к ве́рный вели́ких ста́рцев молда́вских,/ по мно́жеству ско́рбей твои́х умно́жишася утеше́ния Бо́жия в се́рдце твое́м/ и тьма́ Богооставле́ния преложи́ся на зарю́ Боже́ственнаго све́та,/ его́же и на́с сподо́би моли́твами твои́ми,// Анти́по преподо́бне о́тче на́ш.