Собор преподобных Зверинецких

5-я неделя Великого поста

Молитва

О Святи́и Отцы́, преподобному́ченицы и страстоте́рпцы Зверине́цтии! Моли́теся о на́с гре́шных Всемилосе́рдому Бо́гу о ниспосла́нии на́м ми́лости и благода́ти Ду́ха Свята́го и блага́го во многогре́шнем житии́ на́шем покрови́тельства Ма́тери Бо́жией и все́х святы́х, от ве́ка Бо́гу послужи́вших в Ду́се и И́стине. Наде́яся на моли́твы ва́ши за на́с гре́шных, да испра́вим жи́знь на́шу, и испро́сим проще́ние согреше́ний на́ших у Царя́ Сла́вы, и дости́гнем Небе́снаго Оте́чества, иде́же пребыва́ют пра́вда, любо́вь и бесконе́чное блаже́нство жи́зни Ве́чной. Да просла́вим вме́сте с ва́ми Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Тропарь

глас 2

Егда́ снидо́сте во гро́бы, / и саме́х себе́ заключи́сте, / тогда́ стра́сти умертви́вше плотски́я, / спогребо́стеся Христу́, богоно́снии, / и диа́вольския в подзе́мных разруши́сте огра́ды, // сего́ ра́ди а́нгелы венцы́ с небе́с ва́м подаю́т.