Частица мощей прмч. Вениамина (Кононова), архимандрита.

4 / 17 Апреля