Икона апостола Иакова брата Господня с мощами

23 Октября / 5 Ноября