Мощевик с частицей мощей мученика Вифлиемкого младенца