Могила мученика Якова Полозова, келейника свт. Тихона,